از افراد واجد شرایط زیر دعوت میشود اطلاعات خود را در فرم زیر تکمیل نموده و جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرند.

  • بازاریابی و فروش
  • طراحی، تحقیق و توسعه مدارات الکترونیکی پزشکی
  • حسابداری و امور اداری
  • مسلط به استانداردهای پزشکی و ISO13485