از مراکز درمانی که دارای مراکز زیر می باشند جهت تجهیز مجموعه با همکاری این شرکت با شرایط ویژه دعوت به همکاری میشود.

  • بخش طب فیزیکی و توانبخشی
  • بخش نورولوژی
  • بخش روانپزشکی و رواندرمانی