محصولات

دستگاه الکترومیوگرافی

دستگاه نوار عصب و عضله، Electromyography (EMG) مدل NEURO 14 +PLUS

needle emg

سوزن نوار عصب و عضله

سوزن متحدالمرکز الکترومیوگرافی، Concentric Needle EMG (CNE)

EMG

دستگاه الکترومیوگرافی

دستگاه نوار عصب و عضله، Electromyography (EMG) مدل NEURO 14

eeg

دستگاه الکتروانسفالوگرافی

دستگاه نوار مغز، Electroencephalography (EEG)

با شفا دانش هونام کیفیت را تجربه کنید.

کیفیت بالای طراحی و تولید، پاسخگویی و خدمات پس از فروش مسئولانه را با ما تجریه نمایید.